Fréttir
  • Covid Umferðin á Hb vikuleg

Samdráttur nær jafnvægi

sami samdráttur í umferðinni tvær vikur í röð

6.4.2020

Umferðin á höfuðborgarsvæðinu gæti verið búin að ná einhverskonar jafnvægi í kjölfar afleiðinga kórónuveiru faraldursins með tilheyrandi fækkun ferðamanna og samdrætti almennt í efnahagslífinu. Umferðin hefur dregist gríðarlega saman en samdrátturinn í viku 14 er eigi að síður nú sá sami eða nánast sá sami og vikunni á undan, viku 13.

Nú þegar 14 vikur eru liðnar af árinu 2020 og meðalumferð á sólarhring í hverri viku árið 2020 er borin saman við meðal sólarhringsumferðina í sömu vikum árið 2019 virðist sem samdrátturinn í umferðinni á höfuðborgarsvæðinu hafi verulega hægt á sér eða jafnvel stöðvast, hvað sem síðar verður.  En samdrátturinn, í viku 14, var hlutfallslega nokkurn veginn sá sami og í vikunni þar á undan en hann nam þá 39,3%.

Þessi tilhneiging er sammerkt með öllum sniðunum þremur þ.e.a.s. að hægt hafi á samdrætti.  Umferð á Hafnarfjarðarvegi dregst lang mest saman í viku 14 eða um tæplega 48% en minnst á Reykjanesbraut eða um tæp 34%.

Samdráttur eftir sniðum miðað við sömu vikur 2019 
 
Heiti sniðs Vika 13Vika 14 
Hafnarfjarðarvegur
við Kópavogslæk
 
47,6 %

47,6 %
Reykjanesbraut
við Dalveg 
 
34,3 %

33,7 %
Vesturlandsvegur
ofan Ártúnsbrekku 

36,6 %

36,2 %