Fréttir
  • Allar fjórar akreinar komnar í notkun. Mynd/Ólafur Sveinn Haraldsson
  • Hluti verksins var breikkun brúar yfir Strandgötu. Mynd/ÓSH
  • Umfangsmiklar hljóðvarnir voru reistar í tengslum við framkvæmdirnar. Mynd/ÓSH
  • Verkið tekið út áður en umferð er hleypt á. Mynd/ÓSH
  • Framkvæmdir hafa gengið vonum framar. Ekkert óvænt hefur komið uppá og afhending verksins er á réttum tíma. Mynd/ÓSH

Opnað fyrir umferð á tvöfaldri Reykjanesbraut

Fjórar akreinar í gegnum Hafnarfjörð

24.11.2020

Umferð var hleypt á tvöfalda Reykjanesbraut í Hafnarfirði í dag, þar með lýkur að mestu framkvæmdum sem Vegagerðin bauð út í fyrra og hófust í maí 2019.

Útboð Vegagerðarinnar hljóðaði upp á tvöföldun Reykjanesbrautar (41) í Hafnarfirði, nánar tiltekið 3,2 kafla milli Kaldárselsvegar og Krýsuvíkurvegar. Í útboðinu var einnig innifalin gerð nýrrar vegbrúar yfir Strandgötu, gerð tveggja göngubrúa yfir Reykjanesbraut við Ásland og Þorlákstún ásamt gerð umfangsmikilla hljóðvarna. Þá voru í verkinu breytingar á lagnakerfum veitufyrirtækja sem og nýlagnir, og loks frágangur á landi og landmótun.

Framkvæmdin Reykjanesbraut (41) Kaldárselsvegur – Krýsuvíkurvegur, er merkileg fyrir þær sakir að þessi vegkafli er sá fyrsti sem klárast af þeim sem tilheyra Samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins auk þess sem gert er ráð fyrir legu Borgarlínunnar undir Reykjanesbrautina við Strandgötu í framtíðinni.

ÍSTAK var verktaki verksins en Mannvit sá um eftirlit. Verkáætlanir stóðust í stórum dráttum og hefur lítil sem engin töf orðið á afhendingu verksins þrátt fyrir óvenjulega tíma.

Allar fjórar akreinar voru teknar í notkun um miðjan dag í dag, 24. nóvember en verktaki vinnur nú að lokafrágangi á og við Reykjanesbrautina.