Fréttir
  • Frá framkvæmdum við Álftanesveg
  • Nýr Álftanesvegur

Vinna hafin í Garðahrauni

lögregla fjarlægði mótmælendur af vinnusvæðinu

21.10.2013

Vinna er hafin í Garðahrauni við lagningu nýs Álftanesvegar. Lögregla þurfti í morgun að fjarlægja mótmælendur af vinnusvæðinu. Unnið verður áfram næstu daga í verkinu. Niðurstaða í lögbannsmáli liggur í fyrsta lagi fyrir í apríl á næsta ári. og lokaniðurstaða í dómsmálum í fyrsta lagi síðla árs 2015. Hugsanlega ekki fyrr en á árinu 2016.

Af hálfu Garðabæjar og Vegagerðarinnar hefur alltaf verið ljóst að ekki yrði hætt við lagningu nýs Álftanesvegar þótt lagningu hans um Garðahraun hafi verið mótmælt. Lengi hefur staðið til að fara í þessa framkvæmd og íbúar Álftaness og Garðabæjar sem daglega fara um gamla veginn hafa beðið eftir öruggari og betri vegi.

Því á það ekki að koma á óvart að framkvæmdum er framhaldið í hrauninu. Nýi vegurinn hefur verið á aðalskipulagi Garðabæjar um langt árabil og hefur heilt íbúðahverfi risið í ljósi þess að nýr vegur kæmi. Gamli vegurinn er með hærri slysatíðni en sambærilegir vegir að meðaltali enda eru einar tíu innákomur á þann veg á stuttum kafla. Ekki er mögulegt að breyta gamla veginum þannig að hann standist kröfur um veg af því tagi sem Álftanesvegurinn er, en hann mun nýtast sem innanbæjargata fyrir íbúana í hverfinu.

Farið var fram á lögbann á framkvæmdina sem sýslumaðurinn í Reykjavík synjaði. Framkvæmdin hefur verið kærð áður en hvorttveggja umhverfismat og framkvæmdaleyfi hefur verið úrskurðuð gild af þar til bærum stjórnvöldum.

Synjun lögbannsins var kærð af umhverfisverndarsamtökum og farið fram á að fengið yrði ráðgefandi álit EFTA dómstólsins á því hvort samtökin ættu aðild að málinu, en sýslumaður hafði synjað lögbanni á þeirri forsendu, að þau ættu ekki aðild.

Héraðsdómur hafni því að leita álits EFTA dómstólsins á þeirri forsendu að það gengi gegn tilgangi lögbanns um nauðsyn á hraðri málsmeðferð. En reikna má með að það taki EFTA dómstólinn 6-9 mánuði að gefa álit og hugsanlega tólf mánuði.

Á meðan þetta átti sér stað var gert hlé á vinnu við Álftanesveginn í Garðahrauni en unnið að öðrum stöðum í verkinu. Eigi að síður ákváðu mótmælendur að kæra niðurstöðu héraðsdóms um að fá ráðgefandi álit til Hæstaréttar þann 11. október sl. Ekki má vænta niðurstöðu Hæstaréttar í því máli fyrr en í byrjun desember nk. að áliti lögmanns Vegagerðarinnar.

Taki Hæstiréttur sömu afstöðu til ráðgefandi álits EFTA dómstólsins þá má vænta niðurstöðu í lögbannsmálinu í apríl 2014. Þannig að í fyrsta lagi þá er möguleiki á að niðurstaða lögbannsmáls liggi fyrir úr því að farin var sú leið að fara fram á ráðgefandi álit. Fari hinsvegar svo að Hæstiréttur fallist á að leitað verði ráðgefandi álits má reikna með að málið komi þá ekki til kasta héraðsdóms aftur fyrr á tímabilinu október til desember 2015.

Í málinu um lögmæti umhverfismatsins og framkvæmdaleyfisins má ekki búast við niðurstöðu vegna þessara málstafa fyrr en á síðari hluta árs 2015 í fyrsta lagi og ekki fyrr en í lok árs 2015 eða í ársbyrjun 2016 verði leitað álits EFTA dómstólsins.

Fari svo ólíklega að það mál tapist hefur ekki komið annað fram hjá Garðabæ en að farið yrði á ný í umhverfismat og ekki við öðru að búast en að niðurstaða þess yrði sú sama og fyrri mata á umhverfisáhrifum og yrði þá á ný gefið út framkvæmdaleyfi fyrir lagningu nýs Álftanesvegar. Þannig að allar tafir fresta einungis lagningu nýr Álftanesvegar en koma ekki í veg fyrir að hann verði lagður.