Fréttir
  • Eiði - Þverá

Vestfjarðavegur (60) milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði, tillaga að matsáætlun

16.2.2011

Tillaga að matsáætlun vegna mats á umhverfisáhrifum Vestfjarðarvegar (60) milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði, Reykhólahreppi og Vesturbyggð, hefur verið lögð inn til málsmeðferðar hjá Skipulagsstofnun skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum.
 
Allir geta kynnt sér tillöguna og lagt fram athugasemdir.  Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 9. mars 2011 til Skipulagsstofnunar, Laugavegi 166, 150 Reykjavík.  Þar fást ennfremur nánari upplýsingar um mat á umhverfisáhrifum.

Skipulagsstofnun hefur leitað umsagnar hjá Reykhólahreppi, Vesturbyggð,  Breiðafjarðarnefnd, Fiskistofu - Lax- og silungasveiðisviði, Fornleifavernd ríkisins, Hafrannsóknastofnuninni, Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða,  Náttúrufræðistofnun Íslands, Skógrækt ríkisins og Umhverfisstofnun.

Stefnt er að því að ákvörðun Skipulagsstofnunar um tillögu framkvæmdaraðila að matsáætlun muni liggja fyrir  16. mars 2011.

Tillaga að matsáætlun

Afstöðumynd

Yfirlitsmynd

Grunnmynd 1 af 4

Grunnmynd 2 af 4

Grunnmynd 3 af 4

Grunnmynd 4 af 4