Fréttir
  • Snjómokstursreglur 2010

Nýjar snjómokstursreglur 2010

svipuð þjónusta og árið 2006

19.11.2009

Reglur um vetrarþjónustu breytast á næsta ári. Tekist hefur með hagræðingu og betra skipulagi að halda óbreyttri þjónustu út árið 2009, en nauðsynlegt er að draga eitthvað úr vetrarþjónustunni árið 2010.

Áhersla er á það við þessar breytingar að tryggja umferðaröryggi sem best en þjónustan verður svipuð og hún var árið 2006.

Þjónustudögum á fáförnustu leiðunum verður fækkað og þjónustutími á lægri þjónustuflokkum styttur, mest um helgar. Stefnt er að 200 milljóna króna sparnaði.

Eina breytingin sem tekur gildi núna strax er sú að opnað er á að moka einu sinni í viku frá hausti fram yfir áramót þar sem G-regla gildir. Þetta á til dæmis við um Árneshrepp á Ströndum en mokað verður þá samkvæmt reglunni til 5. janúar ár hvert. Þetta gildir þegar ekki er um aðrar samgönguleiðir að ræða og kostnaður við moksturinn ekki óhóflegur.

Bæklingur um vetrarþjónustuna 2010.

Fréttatilkynning um þessar breytingar:

Vetrarþjónustan 2009 og 2010

Nánast óbreyttar reglur 2009 en nýjar reglur 2010,

þrátt fyrir aukinn sparnað og hagræðingu þarf að draga úr þjónustu

·   Svipuð þjónusta og árið 2006

·        Áhersla á að tryggja umferðaröryggi

·        Þjónustudögum fækkað á fáförnustu leiðunum

·        Þjónustutími styttur á lægri þjónustuflokkum, mest um helgar

·        200 milljóna króna sparnaður

 

Vegagerðin hefur á undanförnum árum þróað tækni og tækjabúnað sem gerir henni nú kleift að ná fram betra skipulagi og markvissari stjórnun við vetrarþjónustuna. Þetta þýðir að aðföng notuð í vetrarþjónustunni má nýta betur og minnka kostnað þannig.

 

Stefnt er að því að 200 milljónir króna sparist með nýju reglunum eða um 10 prósent af heildarkostnaði við vetrarþjónustuna í krónutölu, einsog ætlast er til samkvæmt fjárlagafrumvarpinu. Ef mið er tekið af verðlagsbreytingum er sparnaðurinn töluvert meiri í prósentum.

 

Þetta þýðir að þrátt fyrir niðurskurð á árinu 2009 næst að halda óbreyttri vetrarþjónustu út árið 2009. Til viðbótar hefur svokallaðri G-reglu verið breytt lítillega þannig að mögulegt verði að moka snjó einu sinni í viku til 5. janúar, ár hvert, leyfi aðstæður það og ekki er um aðrar samgönguleiðir að ræða. Þetta tekur gildi strax.

 

Nýjar snjómokstursreglur 2010 hafa verið samþykktar af samgönguráðherra. Samkvæmt þeim verður vetrarþjónustan að mestu leyti sú sama og hún var árið 2006.

 

Breytingarnar á reglunum miða að því að tryggja umferðaröryggi svo sem kostur er.

 

Samráð var haft við hagsmunaaðila um þessar breytingar, til dæmis flutningsaðila, sem komu með góðar hugmyndir um að mæta niðurskurðinum þannig að sem minnst áhrif yrðu á atvinnulífið í landinu.

 

Þjónustudögum verður fækkað á einstökum leiðum. Á fáfarnari langleiðum úr sjö dögum í sex en reynslan sýnir að umferð er í lágmarki á laugardögum. Á nokkrum öðrum leiðum þar sem þjónustudagar hafa verið færri en sjö verða þeir ýmist fimm (Hluti Borgarfjarðarvegar og hluti Kísilvegar) eða tveir (Skógarströnd, Laxárdalsheiði, hluti Kísilvegar, Skriðdalur og Breiðdalur og milli Hallormsstaðar og Fljótsdalsvirkjunar).

 

Þjónusta á Breiðdalsheiði verður felld undir G-reglu. Samkvæmt henni er mokað tvisvar í viku, haust og vor, á meðan snjólétt er en ekki mokað frá 1. nóv. til 20. mars.

 

Þjónustutíminn verður styttur um hálfa klukkustund að kvöldi í þjónustuflokki 2, um eina og hálfa klukkustund í þjónustuflokki 3 og um tvær klukkustundir í þjónustuflokki 4. Um helgar styttist þessi tími tvöfalt meira og verður 2 – 4 klukkustundir. 

 

Vegfarendur eru hvattir til að kynna sér þessar breytingar sem best og með góðum fyrirvara. Vegagerðin mun kynna þær svo sem kostur er með aðstoð fjölmiðla og á heimasíðu Vegagerðarinnar. Upplýsingar um færð er einnig hægt að nálgast í síma 1777.