Fréttir
  • Örlygshafnarvegur endurbætur

Kynning á endurbótum á Örlygshafnarvegi (612)

Örlygshafnarvegur (612), Skápadalur-Patreksfjarðarflugvöllur  í Vesturbyggð

15.4.2015

Vegagerðin fyrirhugar endurbætur á Örlygshafnarvegi (612) við sunnanverðan Patreksfjörð í Vesturbyggð. Fyrirhugað er að endurbyggja, lagfæra og leggja bundið slitlag á núverandi veg milli Skápadalsár og Patreksfjarðarflugvallar.

Framkvæmdakaflinn er um 8,4 km langur og er áætluð efnisþörf í framkvæmdina um 80 þús. m3. Framkvæmdinni verður áfangaskipt og er stefnt að útboði fyrsta áfanga vorið 2015. Kanna þarf matsskyldu framkvæmdarinnar skv. 6 gr. laga um mat á umhverfisáhrifum, viðauka 1, lið 10.09 B þar sem um er að ræða vegaframkvæmd utan þéttbýlis á verndarsvæði, en fyrirhuguð framkvæmd liggur um svæði sem fellur undir hverfisverndarsvæði H1 í Aðalskipulagi Vesturbyggðar 2006-2018. 

Framkvæmdum verður hagað þannig að neikvæð áhrif þeirra verði sem minnst og haft verður samráð við hagsmunaaðila sem framkvæmdina varðar. 

Vegagerðin telur að framkvæmdin hafi fremur lítil umhverfisáhrif nema hvað varðar betri samgöngur og bætt umferðaröryggi á veginum.

Sjá skýrslu og teikningar hér.