Fréttir
 • Vegaframkvæmdir á Reykjanesbraut í febrúar 2020.
 • Reykjanesbraut - Krýsuvíkurvegur - Hvassahraun.
 • Þverárfjallsvegur um Refasveit og Skagastrandarvegur um Laxá.
 • Snæfellsnesvegur um Skógarströnd.
 • Hringvegur um Heiðarsporð. Stundum kölluð Biskupsbeygja.

Flýtiverkefni Vegagerðarinnar

5.660 milljónir króna úr fjárfestingarátaki fara í verkefni Vegagerðarinnar

22.4.2020

Þingsályktun um tímabundið fjárfestingarátak var samþykkt á Alþingi 30.mars 2020. Heildarfjárheimild til átaksins er alls 17.936 milljónir sem skiptist á nokkra verkefnaflokka. Til samgöngumannvirkja á að verja 6.506 milljónum kr. og af þeim fara 5.660 milljónir króna í verkefni hjá Vegagerðinni.


Fjárveitingar til flýtiverkefna innan Vegagerðarinnar

 • Hafnarframkvæmdir:                          750 milljónir
 • Breikkun brúa:                                      700 milljónir
 • Hringtorg:                                               200 milljónir
 • Vegaframkvæmdir og hönnun:     1.860 milljónir
 • Framkvæmdir við tengivegi:          1.000 milljónir
 • Viðhald vega:                                     1.000 milljónir
 • Óveðurstengd verkefni:                      150 milljónir

Lögð er áhersla á að nýta þessa fjárveitingu árið 2020. Ef ekki tekst að hefja skilgreind verkefni fyrir 1. september í ár á að færa framlög til annarra verkefna innan sama verkefnaflokks. Þá verða framlög færð til annarra verkefnaflokka ef ljóst er að ekki takist að nýta þau innan einstaks verkefnaflokks fyrir 1. apríl 2021. Til að framfylgja þessu verður fylgst náið með tímaáætlunum og áætluðum kostnaði.


Verkefni sem fá fjárveitingu til vegaframkvæmda og hönnunar (1.860 m.kr.)

 • Reykjanesbraut, Krýsuvíkurvegur-Hvassahraun (hönnun og máu*, framkvæmd 2021-2022)           110 m.kr.    
 • Reykjanesbraut, Fjarðarhraun – Mjódd (hönnun)                                                                                        30 m.kr.
 • Breiðholtsbraut, Hringvegur – Jaðarsel  (hönnun)                                                                                       30 m.kr.
 • Hringvegur, Fossvellir – Hólmsá (hönnun, framkvæmd 2021-2022)                                                       110 m.kr.
 • Hringvegur, Bæjarháls – Vesturlandsvegur (framkvæmd)                                                                        650 m.kr.  
 • Hringvegur, Skarhólabraut – Hafravatnsvegur (framkvæmd)                                                                  350 m.kr.
 • Hringvegur um Heiðarsporð (framkvæmd)                                                                                                  350 m.kr.
 • Snæfellsnesvegur um Skógarströnd (framkvæmd 2020 og hönnun og framkvæmd 2021)               100 m.kr.
 • Þverárfjallsvegur um Refasveit og Skagastrandarvegur um Laxá (hönnun, framkv. 2020-2022)      100 m.kr.
 • Borgarfjarðarvegur, Eiðar-Laufás (hönnun, framkvæmd 2021-2022)                                                       30 m.kr.
 • *máu: Mat á umhverfisáhrifum

 

Breikkun brúa (700 m.kr.)

 • ·         Norðausturvegur um Köldukvíslargil                                                                     65 m.kr.
 • ·         Skrið- og Breiðdalsvegur um Gilsá á Völlum                                                        15 m.kr.
 • ·         Bíldudalsvegur um Botnsá                                                                                    280 m.kr.
 • ·         Vestfjarðavegur um Bjarnadalsá                                                                          250 m.kr.
 • ·         Hringvegur um Núpsvötn                                                                                         20  m.kr.
 • ·         Skeiða- og Hrunamannavegur um Stóru-Laxá                                                     30 m.kr.
 • ·         Hringvegur um Skjálfandafljót                                                                                 50 m.kr.

 

Hringtorg (200 m.kr.)

 • ·         Hringvegur, hringtorg við Landvegamót                                                               180 m.kr.
 • ·         Eyrarbakkavegur, hringtorg við Víkurheiði/Bjarkaland                                        10 m.kr.
 • ·         Skeiða- og Hrunamannavegur, hringtorg á Flúðum                                             10 m.kr.

 

Hafnarframkvæmdir (750 m.kr.)

 • ·         Dýpkun í Sandgerði                                                                                                  7 m.kr.
 • ·         Dýpkun við Ólafsvík                                                                                               63 m.kr.
 • ·         Dýpkun við Þorlákshöfn                                                                                         34 m.kr.
 • ·         Dýpkun við Þórshöfn                                                                                              22 m.kr.
 • ·         Dýpkun við Súðavík                                                                                                92 m.kr.
 • ·         Grjótverkefni, Bakkafjörður                                                                                   41 m.kr.
 • ·         Grjótverkefni, Njarðvík                                                                                           34 m.kr.
 • ·         Grjótverkefni, Keflavík                                                                                           29 m.kr.
 • ·         Grjótverkefni, Sauðárkrókur                                                                                 24 m.kr.
 • ·         Grjótverkefni, óráðstafað                                                                                      96 m.kr.
 • ·         Landfylling, Bíldudal                                                                                              77 m.kr.
 • ·         Stálþil á Djúpavogi                                                                                                 61 m.kr.
 • ·         Sjóvarnir, ýmsir staðir vegna tjóns í óveðri                                                        100 m.kr.
 • ·         Hafna- og strandrannsóknir í höfnum                                                                  70 m.kr.

 

Framkvæmdir við tengivegi – bundið slitlag (1.000 m.kr.)

Gert er ráð fyrir 1.000 milljóna króna viðbótarfjárveitingu til tengivega árið 2020. Alls er framkvæmdaáætlun tengivega fyrir árið 2020 því 1.950 milljón krónur. Gert er ráð fyrir 1.500 milljón króna viðbót fyrir árið 2021.

Skipting fjárveitingar eftir svæðum árin 2020 til 2024

Svæði Hlutfall 2020 2021 2022 2023 2024
Suðursvæði 23,28% 454 582 230 223 290
Vestursvæði 27,88% 544 697 276 267 347
Norðursvæði 39,42% 769 986 390 377 490
Austursvæði 9,43% 184 236 93 90 117
Samtals 100 % 1.950 2.500 989 956 1.244

 

Viðhald (1.000 m.kr.)

Gert er ráð fyrir 1.000 milljóna króna viðbótarfjárveitingu til viðhalds árið 2020.

 • ·         Viðhald bundinna slitlaga                                                               600 m.kr.
 • ·         Viðhald malarvega                                                                          100 m.kr.
 • ·         Styrkingar og endurbætur                                                              150 m.kr.
 • ·         Umferðaröryggi                                                                                150 m.kr.

 

Óveðurstengd verkefni (150 m.kr.)

 • ·         Hafnadeild                         Upplýsingakerfi um veður og sjólag                        20 m.kr.
 • ·         Hafnadeild                         Endurnýjun öldudufla                                                40 m.kr.
 • ·         Hafnadeild                         Sjávarhæðamælingar                                                40 m.kr.
 • ·         Þjónustusvið                     Upplýsingagátt vega                                                   20 m.kr.
 • ·         Þjónustusvið                     Færanleg lokunarhlið                                                  50 m.kr.