Fréttir
  • Karl Andreassen framkvæmdastjóri Ístaks og Óskar Örn Jónsson forstöðumaður framkvæmdadeildar Vegagerðarinnar voru ánægðir að lokinni undirskrift.
  • Reykjanesbraut, Kaldárselsvegur - Krýsuvíkurvegur.
  • Önnur af tveimur nýjum göngubrúm yfir Reykjanesbraut.
  • Þversnið var veginum. Rauða línan sýnir núverandi land- og veghæð. Þarna verður umtalsverð lækkun.
  • Örn Guðmundsson forstjóri Mannvits og Óskar Örn Jónsson forstöðumaður framkvæmdadeildar Vegagerðarinnar handsala samninginn en Mannvit mun hafa eftilit með verkinu.

Engin töf við breikkun Reykjanesbrautar

Vegagerðin skrifar undir verksamning við Ístak og semur við Mannvit um eftirlit með verkinu.

3.5.2019

Vegagerðin og Ístak skrifuðu í dag undir verksamning um breikkun Reykjanesbrautar (41), frá Kaldárselsvegi vestur fyrir Krýsuvíkurgatnamót.

Fjögur tilboð bárust í verkið. Vegagerðin gekk til samninga við Ístak eftir ítarlegt mat á tilboðum.

Samkvæmt áætlunum eiga framkvæmdir að hefjast nú í byrjun maí. Verklok eru áætluð 1. nóvember 2020.

Í dag var einnig skrifað undir samninga við Mannvit um eftirlit með verkinu.

Nánari lýsing á framkvæmdum við verkið

Reykjanesbraut (41), Kaldárselsvegur – Krýsuvíkurvegur. Tvöföldun brautarinnar er samvinnuverkefni Vegagerðarinnar og Hafnarfjarðarbæjar.

Undirbúningur að tvöfölduninni hófst árið 2013 þegar undirgöng fyrir göngu- og hjólastíg voru gerð við Suðurbraut og svo árið 2017 þegar mislæg gatnamót voru gerð við Krýsuvíkurveg.

Reykjanesbraut verður tvöfölduð á kaflanum frá Kaldárselsvegi vestur fyrir Krýsuvíkurgatnamót með því að byggja nýja akbraut sunnan núverandi vegar. Brautin verður með þriggja metra breiða miðeyju milli akbrauta með vegriðum báðum megin.

Brautin verður grafin niður allt að 4 m á tveimur köflum; í fyrsta lagi á kaflanum frá núverandi göngubrú við Ásland og að Strandgötu og í öðru lagi gegnum Hvaleyrarholtið frá Þorlákstúni og vestur fyrir nýju undirgöngin við Suðurbraut.

Á þeim kafla verður brautin einnig sveigð lítillega til suðurs. Það skapar svigrúm fyrir hugsanlega færslu á Suðurbraut við Hvaleyrarskóla. Tvenn nýleg undirgöng undir Reykjanesbraut, fyrir gangandi við Suðurbraut og undirgöngin í mislægu gatnamótunum við Krýsuvíkurveg, eru byggð fyrir tvöfalda Reykjanesbraut. Hins vegar þarf að breikka brúna yfir Strandgötu og er það hluti af framkvæmdunum.

Gönguleiðir

Gerðar verða tvær nýjar göngubrýr yfir Reykjanesbraut. Sú fyrri verður milli Hvamma og Áslands á móts við Álftaás. Sú seinni kemur í stað núverandi undirganga við Þorlákstún. Brýrnar verða stálbogabrýr og spanna brautina í einu hafi.

Hljóðvarnir

Samhliða breikkun Reykjanesbrautar verður ráðist í umfangsmiklar aðgerðir til að minnka umferðarhávaða í nágrenni brautarinnar. Ný hljóðmön verður gerð milli Reykjanesbrautar og Ásbrautar á móts við Erluás. Til að koma henni fyrir þarf að endurgera göngustíginn frá enda núverandi göngubrúar og upp á Goðatorg. Einnig verður hljóðmönin við Ásbraut á móts við Álftaás hækkuð þar sem nýja göngubrúin kemur.

Hljóðmanir við Hvamma verða endurgerðar. Þar verða notuð svokölluð jarðvegshólf næst brautinni til að ná fram betri hljóðvist. Við Suðurhvamm eru einnig reistir glerveggir ofan á möninni sem ná inn á Strandgötu. Auk þess verður settur hljóðveggur á norðurkant Strandgötubrúar og og milli rampanna í gatnamótunum. Þá er einnig settur hljóðveggur úr timbri meðfram Þúfubarði þar sem nú er girðing.

Á Þorlákstúni verða gerðar hljóðvarnir. Austast verða háar manir með jarðvegshólfum en á vestari hlutanum verður gerð hefðbundin jarðvegsmön. Í deiliskipulagi fyrir Þorlákstún er gert ráð fyrir hækkun á landi frá því sem nú er. Er ráðgert að nota umframefni sem leggst til í verkinu til þess að hækka land þar. Loks er gert ráð fyrir staðbundnum vörnum við tengistöð HS veitna á móts við Suðurholt.