Fréttir
  • Á Ófeigsfjarðarvegi (439)

Ákvörðun Vegagerðarinnar um veghald Ófeigsfjarðarvegar (F649) stendur

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið úrskurðar

10.9.2019

Samgönguráðuneytið hefur úrskurðað að ákvörðun Vegagerðarinnar varðandi eignarétt, veghald og vegagerð á Ófeigsfjarðarvegi (F649) frá 24. júlí skuli standa. Ráðuneytið felst á að vegurinn teljist þjóðvegur og að Vegagerðinni hafi þar með verið heimilt að fela Vesturverki ehf. tímabundið veghald vegarins með heimild í vegalögum.

Ráðuneytinu barst stjórnsýslukæra frá hluta landeigenda að Seljanesi við Ingólfsfjörð. Kærendur sögðu að þeir hefðu ekki heimilað Vegagerðinni afnot af veginum sem um ræðir, hvers veghald var framselt til Vesturverks ehf., til annarra nota en hafi á sínum tíma verið grundvöllur yfirtöku Vegagerðarinnar á veginum. Þeir mótmæltu því einnig að vegsvæðið kunni að vera allt að 12 metrar. Bent er á að enginn samningur sé um málið og Vegagerðin hafi einhliða og í kyrrþey yfirtekið veginn.

Samgönguráðuneytið felst ekki á þetta og úrskurðar að Ófeigsfjarðarvegur (F649) teljist þjóðvegur eða landsvegur frá Eyri við Ingólfsfjörð að Hvalá í Ófeigsfirði. Vegagerðin sé veghaldari og hafi heimild í vegalögum til að framselja veghald tímabundið. Einnig er í úrskurðinum staðfestur sá skilningur að 12 m breitt vegsvæði teljist til vegarins sem það svæði sem nauðsynlegt er til að halda veginum við, styrkja og lagfæra og veghaldara því heimilt að sinna veghaldi innan þess svæðis.

Úrskurðurinn í heild sinni .