Almenn verkefni 2024

Heiti verkefnis : 

Endurskoðun EC7 og þjóðarviðauka, jarðtæknihönnun

Verkefnastjóri : 

 

Stutt lýsing á verkefninu:

 

Endurskoðun á jarðtæknistaðlinum Eurocode 7 ásamt íslenskum þjóðarviðauka hefur staðið yfir frá árinu
2010. Eurocode 7 hefur verið tekinn upp hérlendis sem og á hinum Norðurlöndunum og gildir um alla
jarðtæknilega hönnun og rannsóknir og er einn af skyldubundnu þolhönnunarstöðlunum skv.
byggingarreglugerð. Fyrir allmörgum árum stofnuðu norrænu jarðtæknifélögin spegilnefnd um verkefnið
(Nordic Mirror Group for EuroCode 7, NMGEC7) þar sem fulltrúar Norðurlandanna taka virkan þátt í
endurskoðuninni sem einn hópur. Formaður norrænu spegilnefndarinnar er jafn framt í samevrópska
vinnuhópnum um endurskoðun jarðtæknistaðalsins. Íslendingar eiga 3 fulltrúa í spegilnefndinni; þá Davíð
Rósenkrans Hauksson, Þorgeir S. Helgason og Benedikt Stefánsson.
Mikilvægt er að hagsmuna Íslands sé gætt í endurskoðun jarðtæknistaðalsins, og þar sem jarðtækni er stór
þáttur í starfi Vegagerðarinnar er talið nauðsynlegt að sjónarmið hennar komi fram og að niðurstöður séu
kynntar starfsmönnum, ráðgjöfum og verktökum Vegagerðarinnar.
Endurskoðun EC7 er langtímaverkefni og er ný útgáfa mjög langt komin. Meginvinnan hér eftir er því í að
uppfæra íslenskan þjóðarviðauka og samræma við þjóðarviðauka hinna Norðurlandanna þar sem við á.
Sem hluti af þeirri uppfærslu, hefur NMGEC7 hafið starf við að draga fram fyrir hvert land og lýsa formlega
og breyta eftir þörfum, hefðbundnum hönnunaraðferðum (e. prescriptive rules), en vísa má í slíkar
aðferðir í þjóðarviðauka. Dæmi um slíkar reglur eða aðferðir á Íslandi eru leyfilegt álag á klöpp, sem er
þegar í gildandi þjóðarviðauka en þarf að yfirfara, og E-gildi skv. plötuprófi en þarf sömuleiðis að yfirfara.
Vinna íslensku nefndarinnar að þjóðarviðauka við EC7 fer fram í samstarfi og á fundum með vinnuhópi
sem Byggingarstaðlaráð (BSTR) hefur skipað til gerðar viðaukans. Afrakstur þessarar vinnu verður einnig
kynntur fyrir Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS) með það í huga að hún nýtist við gerð leiðbeininga,
s.s. RB-blaða, á vegum stofnunarinnar.
Þegar ný útgáfa jarðtæknistaðalsins liggur fyrir er stefnt að almennri kynningu á staðlinum á meðal
jarðtæknifólks og hagsmunaaðila en nú þegar hafa helstu breytingar verið kynntar.

Tilgangur og markmið:

 

Tilgangur verkefnisins er að standa vörð um hagsmuni Íslands og hafa rödd þegar reglur og leiðbeiningar
EC7 eru mótaðar. Gæta þarf þess að ákvæði staðalsins og breytingar á honum passi íslenskum aðstæðum.
Þá þarf íslenskur þjóðarviðauki að endurspegla þær breytingar sem eru gerðar, en meginvinnan næstu
misserin verður í uppfærslu á íslenska þjóðarviðaukanum. Einnig verður stuðlað að áframhaldandi
kynningu staðalsins á Íslandi og aðstoða við innleiðingu hans.