Almenn verkefni 2021

Heiti verkefnis : 

Áhrif loftslagsbreytinga á eiginleika meðal- og há- rennsli íslenskra vatnasviða.

Verkefnastjóri : 

 

Stutt lýsing á verkefninu:

 

Reiknað er með að loftslagsbreytingar á næstu áratugum muni leiða til breytinga á úrkomu og hitastigi sem getur aftur haft áhrif á eiginleika vatnafars. Þar af leiðandi má gera ráð fyrir að tölfræðilegir eiginleikar rennslis vatnasviða síðustu áratuga eigi ekki við þegar horft er til komandi áratuga.

Hefð er fyrir því að flóðtíðni greining og mat á hönnunarflóðum byggist á þeirri forsendu að tímabundinn stöðugleiki sé á flóðtíðni dreifingu. Vegna loftslagsbreytinga má gera ráð fyrir að forsenda um stöðugleika gildi ekki á næstu áratugum. Því er mjög brýnt að meta áhrif loftslagsbreytinga á eiginleika flóða, þar sem flóð geta haft áhrif á innviði eins og vegamannvirki og valdið mikilli röskun á samgöngum. 

Markmið þessa verkefnis er að kanna áhrif loftslagsbreytinga á eiginleika meðal- og há- rennsli vatnasviða fyrir komandi áratugi, með því að nota vatnafræðilíkan og klasa framtíðar sviðsmynda um loftslagsbreytingar.

Tilgangur og markmið:

 

Markmið þessa verkefnis er að kanna áhrif loftslagsbreytinga á eiginleika meðal- og há- rennsli vatnasviða fyrir komandi áratugi. Rennslisraðir verða hermdar með vatnafræðilíkani með sögulegum veðurgögnum og með klasa loftslagssviðsmynda fyrir tímabilið 1981-2100. Mögulegar breytingar á eiginleika meðal- og há- rennsli vatnasviða fyrir tímabilið 1981-2100 verða metnar ásamt óvissu. 

Verkefnið mun svara eftirfarandi spurningum:

  • Hver eru möguleg áhrif loftslagsbreytinga á meðal-rennsli og hönnunarflóð á næstu áratugum og hvað þýða þær breytingar fyrir flóðahættu?
  • Hver eru möguleg áhrif loftslagsbreytinga á tímasetningu árlegs hámarksflóðs á næstu áratugum?
  • Hver er óvissan sem tengist þessum breytingum?
  • Eru tengsl á milli reiknaðra breytinga rennslis við eiginleika vatnasviða?