Stefna um samfélagsmiðla

SamfelagsmidlarStefna um samskipti á samfélagsmiðlum og heimasíðu

Samskipti Vegagerðarinnar við almenning á samfélagsmiðlum og á heimsíðu Vegagerðarinnar miða að því að auka þjónustu Vegagerðarinnar, bæta upplýsingaflæði og ferla og gera þannig Vegagerðinni kleift að sinna hlutverki sínu betur sem þjónustustofnun.

Vegagerðina er að finna á vef stofnunarinnar www.vegagerdin.is og á ensku á www.road.is, á fjölmörgum samfélagsmiðlum svo sem Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn. Vegagerðin sinnir einnig upplýsingamiðlun og samskiptum með símaþjónustu, í gegnum app Vegagerðarinnar, með SMS sendingum og með tölvupósti.

Vegagerðin hefur samskipti á samfélagsmiðlum og veitir upplýsingar þar til almennings, hvorttveggja íslenskra og erlendra íbúa landsins, til fjölmiðla, til ferðamanna og erlendra gesta í skemmri tíma, til atvinnulífsins svo sem ferðaþjónustunnar, flutningsaðila o.s.frv., til stjórnvalda, til viðskiptamanna svo sem verktaka og ráðgjafa, til starfsfólks Vegagerðarinnar og til framtíðarstarfsfólks.

Vegagerðin nýtir mismunandi miðla á mismunandi hátt eftir eðli þeirra og hver hentar hverju sinni í síbreytilegum heimi.

Á Twitter er miðað við að upplýsingar um færð og aðstæður birtist á svipaðan hátt og á heimasíðu Vegagerðarinnar, þær upplýsingar birtist hvort tveggja á íslensku og ensku. Sömu upplýsingar birtast á ensku á enskum vef Vegagerðarinnar. Fyrirspurnum og spurningum er svarað jafnóðum á Twitter.

Facebook er vettvangur almennra upplýsinga um Vegagerðina og verkefni hennar, og vettvangur umræðu ef svo á stendur. Upplýsingar um framkvæmdir og önnur verkefni eru þar til umfjöllunar og einnig birtast þar upplýsingar um færð og aðstæður þegar sérstaklega stendur á. Spurningum um færð og aðstæður sem berast á Facebook er svarað þar jafnóðum og öðrum spurningum svo fljótt sem kostur er.

App Vegagerðarinnar nýtist öllum vegfarendum og þar er að finna upplýsingar um færð og aðstæður auk þess sem smáforritið nýtist vegfarendum til að fá upplýsingar um allt það sem snýr að ferðalagi hans á milli staða, hvort heldur er færð og aðstæður, veður, vegalengd, greiðfærni eða upplýsingar um mögulegar framkvæmdir á leiðinni.

Á Instagram heldur Vegagerðin úti myndum úr starfsemi sinni sem áhuga gætu vakið hjá almenningi sem og starfsmönnum Vegagerðarinnar.

Vegagerðin er með faglega umfjöllun um vegagerð á LinkedIn og upplýsingar sem gætu nýst þeim sem hyggja á framtíðarstarf hjá Vegagerðinni eða sem vinna að vegagerð hjá verkfræðistofum og ráðgjöfum til að mynda.

[Upplýsingar um mögulegar framkvæmdir á leið vegfarenda er ekki búið að setja upp enn sem komið er. 22.01.2018]