Launastefna

HeiðursvörðurForstjóri ber ábyrgð á launastefnu Vegagerðarinnar. Framkvæmdastjóri stoðsviðs er fulltrúi stjórnenda varðandi jafnlaunakerfi og er ábyrgur fyrir innleiðingu og viðhaldi þess í samræmi við staðalinn ÍST 85:2012.

Vegagerðin greiðir laun í samræmi gildandi kjarasamninga, þar með talið stofnanasamninga.

  • Mannauðsstjóri, í samráði við forstjóra, ber formlega ábyrgð á öllum launaákvörðunum og gætir þess að samræmis sé gætt við alla ákvarðanatöku þar um.

  • Launaákvarðanir skulu byggðar á málefnalegum forsendum, í samræmi við samninga og starfslýsingar sem skulu vera til fyrir öll störf.

  • Í starfslýsingu komi fram þær kröfur sem gerðar eru til viðkomandi starfs.

  • Umfang og eðli starfs hefur áhrif á laun og ræðst af fjölmörgum þáttum, svo sem menntun, starfsreynslu, þekkingu, hæfni, ábyrgð, álagi og vinnuaðstæðum.

  • Starfsfólk getur óskað eftir viðtali við sinn yfirmann um endurskoðun launa. Telji yfirmaður þörf á endurskoðun vísar hann rökstuðningi þar um til mannauðsstjóra.