Seminarer

 
EmneCan be sorted ascending or descendingDatoCan be sorted ascending or descendingEndretCan be sorted ascending or descendingForfatter(e)Can be sorted ascending or descendingRedaktør(er)Sorted ascending, can be sorted descending
0-0 Nordic-Baltic Symposium on Pavement - program__02/25/2008__02/25/2008__Helge Mork__Haraldur Sigursteinsson
Pavement Design Systems and Pavement Performance Models__04/04/2007__04/04/2007__PROGRAM__Haraldur Sigursteinsson
Session 4–3 Discussion on Design systemns__04/04/2007__04/04/2007__Panelist and others__Haraldur Sigursteinsson
5 Funktionella krav i investeringar och underhåll av beläggningar__05/11/2007__05/11/2007__Kari Lehtonen__Haraldur Sigursteinsson
Session 4–2 Discussion on Design systemns__04/04/2007__04/04/2007__many - EXAMPLES__Haraldur Sigursteinsson
7 LCA / LCC i Norden - en översikt__05/11/2007__05/11/2007__Hampus Wallin och Nina Holmvik__Haraldur Sigursteinsson
Session 2–2, Flexible Pavement Design, Nordic practice__04/04/2007__04/04/2007__Tuomo Kallionpaa__Haraldur Sigursteinsson
Session 8–1 The Discussion on Performance Prediction Models__10/29/2007__10/29/2007____Haraldur Sigursteinsson
Session 6–3 Nordic Performance Prediction Models__04/04/2007__04/04/2007__Inge Hoff__Haraldur Sigursteinsson
0 Seminar - program__05/11/2007__05/11/2007__Mikko Leppänen__Haraldur Sigursteinsson
4 Bruk av Funksjonskontrakter i drift og vedlikehold__05/11/2007__05/11/2007__Jon Berg__Haraldur Sigursteinsson
Session 7–2 Other Performance Prediction Models__04/04/2007__04/04/2007__Per Ullidtz__Haraldur Sigursteinsson
Session 2–3, Flexible Pavement Design, Nordic practice__04/04/2007__04/04/2007__Inge Hoff__Haraldur Sigursteinsson
Session 6–1 Nordic Performance Prediction Models__04/04/2007__04/04/2007__Gregers Hildebrand__Haraldur Sigursteinsson
2-2 NordFoU – Pavement Performance Models__02/25/2008__02/25/2008__Rabbira Garba__Haraldur Sigursteinsson
Session 3–3 Flexible Pavement Design__04/04/2007__04/04/2007__Andrew Collop__Haraldur Sigursteinsson
6-1 Advanced Design Methods or Rules of Thumb__02/25/2008__02/25/2008__Inge Hoff__Haraldur Sigursteinsson
1-3 Axle Loads 2008__02/25/2008__02/25/2008__Ragnar Evensen__Haraldur Sigursteinsson
1-5 Traffic vehicle loads in Latvia__02/25/2008__02/25/2008__Janis Barbars__Haraldur Sigursteinsson
1 Funktionella krav i investeringsprojekt__05/11/2007__05/11/2007__Markku Pienimäki__Haraldur Sigursteinsson
Session 5–1 Performance Prediction Models from USA__04/04/2007__04/04/2007__Bruce Chadbourn__Haraldur Sigursteinsson
6 Tolv års funktionsentreprenad för underhåll av beläggningar__05/11/2007__05/11/2007__Harri Spoof__Haraldur Sigursteinsson
Session 1–2 Generalt, Pavement Performance Models__04/04/2007__04/04/2007__Rabbira Saba Garba__Haraldur Sigursteinsson
3 Funktionskrav för underhallsbelaggningar__05/11/2007__05/11/2007__Nils Ulmgren__Haraldur Sigursteinsson
2-1 Performance Indicators__02/25/2008__02/25/2008__Ragnar Evensen__Haraldur Sigursteinsson
9 Livslangden och arskostnad__05/11/2007__05/11/2007__Henrik Sjöholm__Haraldur Sigursteinsson
Session 6–2 Nordic Performance Prediction Models__04/04/2007__04/04/2007__Taina Rantanen__Haraldur Sigursteinsson
7a LCA / LCC i Norden - Thesis__06/01/2007__06/01/2007__Hampus Wallin och Nina Holmvik__Haraldur Sigursteinsson
Session 2–4, Flexible Pavement Design, Nordic practice__04/04/2007__04/04/2007__Tomas Winnerholt__Haraldur Sigursteinsson
2 Funktion med fokus på kommunen__05/11/2007__05/11/2007__Peter Ekdahl__Haraldur Sigursteinsson

Next