Opnun tilboða

Vestfjarðavegur (60) um Dynjandisheiði, 2. áfangi (EES)

5.7.2022

Opnun tilboða 5. júlí 2022. Nýbygging Vestfjarðavegar á um 12,6 km kafla. Vegurinn er að mestu leyti byggður í nýju vegstæði en að hluta til í núverandi vegstæði. Inn í verkinu er einnig gerð námuvegar að námu í Trölladal og gerð tveggja áningarstaða.

Helstu magntölur eru:
- Bergskering í vegsvæði                    495.200 m3
- Bergskering í námu                             22.600 m3
- Fyllingar úr skeringum                      509.400 m3
- Fláafleygar úr skeringum                 220.500 m3
- Ræsalögn                                                1.250 m
- Styrktarlag                                            57.500 m3
- Burðarlag                                              24.000 m3
- Klæðing                                               106.400 m2
- Vegrið                                                        1.660 m

Verkinu skal að fullu lokið 15. júlí 2024.

Bjóðandi Tilboð kr. Hlutfall Frávik þús.kr.
Borgarverk ehf., Borgarnesi 2.993.687.000 124,1 539.140
Íslenskir aðalverktakar hf., Reykjavík 2.652.498.046 110,0 197.951
Suðurverk hf., Kópavogi 2.454.547.000 101,8 0
Áætlaður verktakakostnaður 2.412.173.000 100,0 -42.374