Opnun tilboða

Suðurlandsvegur (1)Vesturlandsvegur - Bæjarháls

21.4.2020

Opnun tilboða 21. apríl 2020. Tvöföldun Suðurlandsvegar frá Vesturlandsvegi að Bæjarhálsi ásamt tengingum við núverandi vegakerfi ásamt lengingu og breikkun á undirgöngum við Krókháls.

Verkið felst í:

·         Ljúka við gerð eystri akbrautar Suðurlandsvegar.

·         Tengja nýja akbraut í norður og suðurenda við núverandi vegakerfi.

·         Hækka brunna og tengja niðurföll við núverandi lagnir, uppsetning ljósastaura og vegriða.

·         Lengja og breikka núverandi undirgöng þar sem Krókháls fer undir Suðurlandsveg.

Helstu magntölur eru:

Verkhluti 8.01, Jarðvinna og vegagerð

Vegfylling6.900 m³
Fláafleygar2.600 m³
Ofanvatnsræsi100 m
Breyting á hæð brunna20 stk.
Hliðarniðurföll9 stk.
Styrktarlag9.000 m³
Burðarlag3.750 m³
Tvöfalt malbik10.500 m²
Einfalt malbik4.600 m²
Gangstígar200 m²
Bitavegrið3.400 m
Strengur fyrir götulýsingu1.650 m²
Uppsetning ljósastaura30 stk.
Frágangur fláa18.500 m2

Verkhluti 8.02, Steypt undirgöng við Krókháls - lenging

Brot, rif og förgun á steyptum plötum og veggjum300 m²
Mótafletir1.800 m²
Steypustyrktarstál87.000 kg
Steinsteypa750 m³
Fylling við steypt mannvirki700 m³
Brúarvegrið50 m
Jarðvatnslagnir120 m
Vatnsvörn steypu800 m²
Vatnsvarnarlag500 m²

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. nóvember 2020.

Bjóðandi Tilboð kr. Hlutfall Frávik þús.kr.
Áætlaður verktakakostnaður 491.000.000 100,0 88.927
Loftorka Reykjavík ehf., Garðabæ 460.260.000 93,7 58.187
Grafa og grjót ehf., Hafnarfirði 458.936.700 93,5 56.863
Háfell ehf., Reykjavík 454.854.370 92,6 52.781
Ístak hf., Mosfellsbæ 449.751.100 91,6 47.678
Óskatak ehf., Kópavogi 402.073.500 81,9 0