Opnun tilboða

Hringvegur (1) um Hornafjörð

17.5.2022

Opnun tilboða 17. maí 2022. Bygging og framkvæmdafjármögnun á Hringvegi um Hornafjörð.

Hringvegur um Hornafjarðarfljót er samvinnuverkefni á grundvelli b. liðar 2. mgr. 1. gr. laga nr. 80/2020 um samvinnuverkefni um samgönguframkvæmdir.

Samvinnuverkefnið felur í sér heildstætt útboð á framkvæmd og fjármögnun framkvæmda á framkvæmdatíma. Þátttakendur sem uppfylla hæfisskilyrði skulu gera tilboð í verkefnið í heild og verður samningi ekki skipt upp í hluta skv. 53. gr. loi.

Verkinu er skipt í fimm verkhluta. Verkhluti 8.01 felst nýlögn Hringvegar (1) frá stöð 0 rétt vestan Hólmsvegar (9822) að stöð 18760 vestan Dynjandisvegar (9721) ásamt tengivegum og tengingum. Í verkhluta 8.02 felst smíði 52 m langrar brúar á Djúpá, í verkhluta 8.03 felst smíði 250 m langrar brúar á Hornafjarðarfljót, í verkhluta 8.04 felst smíði 114 m langrar brúar á Hoffellsá, í verkhluta 8.05 felst smíði 52 m langrar brúar á Bergá.

Verkinu skal að fullu lokið og afhent eigi síðar en 1. október 2025.

Bjóðandi Tilboð kr. Hlutfall Frávik þús.kr.
Íslenskir aðalverktakar hf, Reykjavík 7.952.385.652 140,4 1.657.402
ÞG verktakar, Reykjavík 7.323.944.560 129,3 1.028.961
Ístak hf., Mosfellsbæ 6.294.983.531 111,1 0
Áætlaður verktakakostnaður 5.664.076.914 100,0 -630.907