Opnun tilboða

Dettifossvegur (862), Dettifossvegur vestri - Súlnalækur

25.7.2017

Tilboð opnuð 25. júlí 2017. Gerð Dettifossvegar (862-02) frá Dettifossvegi vestri (886-01) og norður fyrir Súlnalæk.

Verkið felst í lagningu burðarlags og klæðingar á 7,72 km kafla, nýbyggingu vegar með klæðingu á 2,7 km kafla og nýbyggingu vegar upp að burðarlagi á 3,4 km kafla. Heildarlengd útboðskaflans er 13,82 km.

 Helstu magntölur eru:

 - Bergskeringar                                             3.650  m3

- Aðrar skeringar                                       163.000  m3

- Skeringar svarðlags                                  15.450  m3

- Fyllingar                                                    166.290  m3

- Fláafleygar                                                  45.820  m3

- Ræsalögn                                                         487  m

- Endafrágangur ræsa                                       22  stk

- Styrktarlag (neðra burðarlag)                 36.040  m3

- Burðarlag (efra burðarlag)                      17.390  m3

- Klæðing                                                      78.700  m2

- Frágangur fláa                                          82.930  m2

- Frágangur hliðarsvæða                           21.460  m2

Verklok eru 1. september 2018.

Bjóðandi Tilboð kr. Hlutfall Frávik þús.kr.
Íslenskir aðalverktakar hf., Reykjavík 593.095.730 144,3 123.160
Þ.S. verktakar ehf., Egilsstöðum 469.935.597 114,3 0
Áætlaður verktakakostnaður 410.980.000 100,0 -58.956