Auglýst útboð

Suðurlandsvegur (1)Vesturlandsvegur - Bæjarháls

30.3.2020

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í tvöföldun Suðurlandsvegar frá Vesturlandsvegi að Bæjarhálsi ásamt tengingum við núverandi vegakerfi ásamt lengingu og breikkun á undirgöngum við Krókháls.

Verkið felst í:

·         Ljúka við gerð eystri akbrautar Suðurlandsvegar.

·         Tengja nýja akbraut í norður og suðurenda við núverandi vegakerfi.

·         Hækka brunna og tengja niðurföll við núverandi lagnir, uppsetning ljósastaura og vegriða.

·         Lengja og breikka núverandi undirgöng þar sem Krókháls fer undir Suðurlandsveg.

Helstu magntölur eru:

Verkhluti 8.01, Jarðvinna og vegagerð

Vegfylling 6.900 m³
Fláafleygar 2.600 m³
Ofanvatnsræsi 100 m
Breyting á hæð brunna 20 stk.
Hliðarniðurföll 9 stk.
Styrktarlag 9.000 m³
Burðarlag 3.750 m³
Tvöfalt malbik 10.500 m²
Einfalt malbik 4.600 m²
Gangstígar 200 m²
Bitavegrið 3.400 m
Strengur fyrir götulýsingu 1.650 m²
Uppsetning ljósastaura 30 stk.
Frágangur fláa 18.500 m2

Verkhluti 8.02, Steypt undirgöng við Krókháls - lenging

Brot, rif og förgun á steyptum plötum og veggjum 300 m²
Mótafletir 1.800 m²
Steypustyrktarstál 87.000 kg
Steinsteypa 750 m³
Fylling við steypt mannvirki 700 m³
Brúarvegrið 50 m
Jarðvatnslagnir 120 m
Vatnsvörn steypu 800 m²
Vatnsvarnarlag 500 m²

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. nóvember 2020.

Útboðsgögn eru aðgengileg og verða afhent í rafræna útboðskerfinu  TendSign  frá og með mánudeginum 30. mars 2020 og skal tilboðum skilað rafrænt í því útboðskerfi fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 21. apríl 2020.

Ekki verður haldinn sérstakur opnunarfundur en eftir lok tilboðsfrests verður bjóðendum tilkynnt um nöfn bjóðenda í útboðinu og heildartilboðsupphæð.

Leiðbeiningar fyrir útboðsvefinn TendSign.