Auglýst útboð

Hringvegur (1) Biskupstungnabraut-Hveragerði, 1. áfangi Gljúfurholtsá - Varmá

12.10.2018

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í fyrsta hluta breikkun Hringvegar ásamt gerð nýrra gatnamóta við Vallaveg og Ölfusborgaveg. Heildarlengd kaflans er um 2,5 km. Til framkvæmdanna telst einnig gerð nýrra hliðarvega sem tengjast nýjum vegamótum, annars vegar Ölfusvegar frá Ölfusborgavegi að Hvammsvegi og hins vegar Ásnesvegi frá Vallavegi að Ásnesi. Inni í verkinu er einnig breikkun brúar yfir Varmá og undirgöng austan Varmár fyrir gangandi og ríðandi.

Einnig eru innifaldar breytingar á lagnakerfum veitufyrirtækja sem og nýlagnir og landmótun auk annarra þátta sem nauðsynlegir eru til að ljúka verkinu.

Helstu magntölur vegna Hringvegar eru:

 • Umframefni úr skeringum                             63.900 m3                  
 • Fyllingar                                                             56.300 m3
 • Fláafleygar                                                           5.100 m3
 • Stálræsi                                                                   300 m
 • Ofanvatnsræsi                                                       300 m
 • Hliðarniðurföll                                                         19 stk.
 • Styrktarlag                                                        44.000 m3
 • Burðarlag, óbundið                                           8.000 m3
 • Sementsbundið burðarlag                             23.000 m2
 • Malbik                                                                60.500 m2
 • Malbik til afréttingar á hæðum                        4.000 tonn
 • Vegrið                                                                   3.100 m
 • Götulýsing, skurður, strengur, lagning           3.000 m
 • Götulýsing, uppsetning ljósastaura                      80 stk.
 • Yfirborðsmerkingar, línur                               12.750 m 

Helstu magntölur vegna hliðarvega eru:

 • Umframefni úr skeringum                             29.000 m3
 • Fyllingar                                                             16.900 m3      
 • Fláafleygar                                                           3.600 m3        
 • Stálræsi                                                                   250 m 
 • Styrktarlag                                                         20.300 m3      
 • Burðarlag, óbundið                                            6.500 m3
 • Tvöföld klæðing                                                28.500 m2                  
 • Yfirborðsmerkingar, línur                                 7.900 m

Helstu magntölur vegna brúar á Varmá:

 • Mótafletir                                                               350 m2
 • Slakbent járnalögn                                          23.200 kg
 • Steypa                                                                     140 m3
 • Vatnsvarnarlag undir malbik                              150 m2

Helstu magntölur vegna reiðganga við Varmá:

 • Stálplöturæsi                                                    43.000 kg
 • Ofanvatnsræsi                                                       310 m
 • Bergskeringar                                                     1.200 m3
 • Gröftur                                                                 2.900 m3
 • Fylling                                                                      800 m3
 • Járnalögn                                                             2.600 kg
 • Steypa                                                                       25 m3

 

Verkinu skal vera að fullu lokið 15. september 2019.

Útboðsgögn verða seld á minnislykli hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá fimmtudeginum 11. október 2018.  Verð útboðsgagna er 2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu staði stað fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 13. nóvember 2018 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Útboð þetta er einnig auglýst á hinu evrópska efnahagssvæði (EES).