Útgefið gæðaskjal
Skjalnúmer:-668
Útgáfudagur:04/12/2011
Útgáfa:2.0
Ábyrgðarmaður:Ásbjörn Ólafsson
F F05 Fráreinavísir

F05.51 Utan þéttbýlis
F05.11 Innan þéttbýlis

Reglugerð um umferðarmerki:
Merki þetta má setja þar sem frárein byrjar. Letra skal staðarheiti og vegnúmer á merkið eftir því sem ástæða þykir til.

Vinnureglur um notkun:
Örvar á fráreinavísi skulu vera þeim megin á skilti sem örin vísar til.