Útgefið gæðaskjal
Skjalnúmer:-684
Útgáfudagur:04/12/2011
Útgáfa:2.0
Ábyrgðarmaður:Ásbjörn Ólafsson
F F31.11 Vegvísir fyrir hjólreiðastígaReglugerð um umferðarmerki:
Merki þetta má setja við stígamót. Letra skal staðarheiti, stígnúmer og fjarlægð í km með einum aukastaf á merkið eftir því sem ástæða þykir til.