Auglýst útboð

Grindavíkurvegur (43), breikkun

6.8.2018

Vegagerðin býður hér með út gerð breikkunar á Grindavíkurvegi, gerð hliðartenginga og stíga. Breikka skal tvo kafla Grindavíkurvegar milli Seltjarnar og Bláa Lóns.

Verkið skiptist í fjóra áfanga. Eftirfarandi eru helstu magntölur:

Verkhluti 8.01, Jarðvinna og vegagerð

Rif malbiks                                                                         6.870 m2

Umframefni úr skeringum                                            10.100 m3

Fyllingar                                                                             2.200 m3

Fláafleygar                                                                       10.100 m3

Styrktarlag                                                                       17.200 m3

Burðarlag                                                                           5.500 m3

Malbik                                                                               48.000 m2

Gangstígar                                                                          2.200 m2

Vegrið                                                                                  1.885 m

Verkhluti 8.02   Veitufyrirtæki, jarðvinna fyrir veitur

Skurðir fyrir veitulagnir                                                 3.900 m3

Verkhluti 8.03   Gagnaveita Reykjavíkur, fjarskiptalagnir

Ídráttarrör                                                                         3.450 m

Verkhluti 8.04   HS-Veitur, rafveita

Ídráttarrör                                                                         3.450 m

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 31.desember 2018.

.Útboðsgögn fást keypt hjá Vegagerðinni Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá þriðjudeginum 7. ágúst. 2018. Verð útboðsgagna er 2.000 kr. 

Fylla skal útprentað tilboðsform og skila í lokuðu umslagi merktu heiti útboðs á sama stað fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 21.ágúst 2018 og kl. 14:15 sama dag verða tilboðin opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.