Matsáætlanir
  • Yfirlitsmynd

Þverárfjallsvegur í Refasveit og Skagastrandarvegur um Laxá - tillaga að matsáætlun

14.8.2018

Vegagerðin hefur sent Skipulagsstofnun til ákvörðunar tillögu að matsáætlun varðandi framkvæmdina Þverárfjallsvegur (73) í Refasveit og Skagastrandarvegur (74) um Laxá, í Blönduósbæ og Skagabyggð, í samræmi við lög um mat á umhverfisáhrifum. 

Fyrirhugað er að byggja nýjan 8,5 km langan stofnveg frá Hringvegi austan Blönduóss að Þverárfjallsvegi (744), skammt sunnan við brú á Laxá. Frá nýjum vegi verður byggður um 3,3 km langur vegur til norðurs, með nýrri brú yfir Laxá, og inn á núverandi Skagastrandarveg norðan við Höskuldsstaði í Skagabyggð. Heildarlengd vega og brúar er um 11,8 km. 

Að framkvæmdum loknum verður nýi 8,5 km langi stofnvegurinn hluti Þverárfjallsvegar sem fær nýtt vegnúmer, þ.e.a.s. Þverárfjallsvegur (73). Nýi 3,3 km langi vegurinn, með nýrri brú á Laxá, verður að framkvæmdum loknum hluti Skagastrandarvegar (74).

Markmið framkvæmdarinnar er að bæta samgöngur á milli þéttbýlisstaða á Norðvesturlandi, auka umferðaröryggi vegfarenda og íbúa og tryggja greiðari samgöngur á svæðinu – í sátt við umhverfið.

Skýrsla
Afstöðumynd
Yfirlitsmynd
Umhverfisþættir
Grunnmynd 1
Grunnmynd 2
Grunnmynd 3