Matsáætlanir

Reykjanesbraut, Elliðavatnsvegur - Krýsuvíkurvegur / Mat á umhverfisáhrifum

19.5.2006

Með þessari tillögu að matsáætlun hefst mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar breikkunar Reykjanesbrautar um Hafnarfjörð, frá Ásbraut að Bikhellu, úr tveimur akreinum í fjórar. Auk breikkunarinnar verður í matinu fjallað um mislæg vegamót nýs Krýsuvíkurvegar og Reykjanesbrautar og nýjan Krýsuvíkurveg frá vegamótunum að hringtorgi við Hraunhellu.

Reykjanesbraut, Elliðavatnsvegur - Krýsuvíkurvegur / Mat á umhverfisáhrifum - Tillaga að matsáætlun